Cjenik Autoškole Ivan Đakovo za 2020. godinu – za osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila.

Kategorija Kandidat već posjeduje kategoriju Broj sati osposobljavanja Cijena jednog sata Ukupan iznos
PPSP UV PPSP UV
B 30 35 10,00 kn

12,50 kn

120,00 kn

150,00 kn

4.500,00 kn bez PDV-a

5.625,00 kn s PDV-om

B A1, A2, A, F, G, AM 4 30 10,00 kn

12,50 kn

120,00 kn

150,00 kn

3.640,00 kn bez PDV-a

4.550,00 kn s PDV-om

B B na automatskom mjenjaču 0 10 0,00 kn 120,00 kn

150,00 kn

1.200,00 kn bez PDV-a

1.500,00 kn s PDV-om

C B, BE 15 15 15,00 kn

18,75 kn

240,00 kn

300,00 kn

3.825,00 kn bez PDV-a

4.781,25 kn s PDV-om

C C1, C1E 5 10 15,00 kn

18,75 kn

240,00 kn

300,00 kn

2.475,00 kn bez PDV-a

3.093,75 kn s PDV-om

CE C 5 10 15,00 kn

18,75 kn

290,00 kn

362,50 kn

2.975,00 kn bez PDV-a

3.718,75 kn s
PDV-om

D C, CE 10 20 15,00 kn

18,75 kn

300,00 kn

375,00 kn

6.150,00 kn bez PDV-a

7.687,50 kn s PDV-om

D D1, D1E 5 10 15,00 kn

18,75 kn

300,00 kn

375,00 kn

3.075,00 kn bez PDV-a

3.843,75 kn s PDV-om

D B 20 25 15,00 kn

18,75 kn

300,00 kn

375,00 kn

7.800,00 kn PDV-a

9.750,00 kn s PDV-om

Napomena: temeljem čl. 202. st. 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama POU IVAN samostalno donosi cjenik za osposobljavanje kandidata za vozača i može formirati drugačiju cijenu u skladu sa zahtjevima kandidata za vozače, odnosno, naručitelja usluge. Naknada za ispis iznosi 300,00 kn. Naknada za provedbu ispita iz UMV-a obračunava se prema jediničnoj cijeni sata vožnje za kategoriju koju se polaže. Dodatni sati obračunavaju se prema Ugovorom utvrđenom jediničnom satu.

Kako do popusta?

Za jednokratnu, avansnu i gotovinsku uplatu odobrava se popust od 300,00 kn. Za svaku iduću kategoriju polazniku se odobrava popust od 250,00 kn. Za dolazak u paru odobrava se popust od 250,00 kn po polazniku. Za plaćanje karticama na rate cijena se uvećava za 10 %.

Prati nas na Facebooku za dodatne pogodnosti, povlastice i darove iznenađenja za upis!