Petak, 08 Rujan 2023 07:22

OBAVIJEST

ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA - MODUL ZA POSLOVNE KORISNIKE

DOPUNSKA IZOBRAZBA

Predavanje 01.10.2023 (nedjelja) početak u 13:00 sati, završetak u 19:00 sati.

Termin ispita 01.10. u 19:15 sati