Srijeda, 27 Rujan 2023 07:44

Cjenik

Cjenik Autoškole Ivan Đakovo Cjenik Autoškole Ivan Đakovo

Napomena: temeljem čl. 202. st. 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama POU IVAN samostalno donosi cjenik za osposobljavanje kandidata za vozača i može formirati drugačiju cijenu u skladu sa zahtjevima kandidata za vozače, odnosno, naručitelja usluge. Naknada za ispis iznosi 39,82 EUR. Naknada za provedbu ispita iz UMV-a obračunava se prema jediničnoj cijeni sata vožnje za kategoriju koju se polaže. Dodatni sati obračunavaju se prema Ugovorom utvrđenom jediničnom satu.