Dokumentacija potrebna za prijavu
– Preslika vozačke dozvole    - Preslika osobne iskaznice
 Svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi za zanimanje “Vozač motornog vozila” za sve one koji su C kategoriju polagali nakon 10.09.2009. / D kategoriju polagali 10.09.2008 ili Svjedodžbu o stečenim početnim kvalifikacijama koja se nalazi niže

Početne kvalifikacije

Stjecanje početnih kvalifikacija za prijevoz tereta/putnika moguće je redovnim ili ubrzanim programom za stjecanje početnih kvalifikacija.

Nakon položenog ispita provjerom znanja izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti vozača o početnim kvalifikacijama (SSO).


Dokumentacija i uvjeti potrebni za prijavu za program stjecanja početnih kvalifikacija:

 • Preslika vozačke dozvole s položenom C i/ili D kategorijom, a ako vozač program upisuje bez položene kategorije do polaganja praktičnog dijela ispita kategorija mora biti položena
 • Preslika osobne iskaznice
 • Svjedodžba o završenoj srednjoj školi

 

TKO MOŽE POLAGATI?

TERET
 • Od 18. godine života – C i CE – redoviti program stjecanja početnih kvalifikacija, C1 i C1E ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija
 • Od 21. godine života – C i CE ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija

PUTNICI
Od 21. godine života
 • D i DE – redoviti program stjecanja početnih kvalifikacija
 • D1 i D1E te vozila D i DE kojima se obavlja javni linijski ili posebni linijski prijevoz putnika na relacijama do 50 km – ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija
Od 23. godine života
 • D i DE – ubrzani program stjecanja početnih kvalifikacija
Od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:
 • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine
 • vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009. godine
 • vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan kod 95.

Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole na temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi u vozačku dozvolu upisuje kod 95.